Jogi nyilatkozat

Portálunk oldalainak megnyitásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket. Amennyiben feltételeink nem elfogadhatók, kérjük, ne nyissa meg oldalainkat!

A www.ficsor.hu oldalain található összes adat, információ és a honlap design-ja, felépítése a honlapon látható formában a FICSÓR AUTÓHÁZ Kft. kizárólagos tulajdonát képezi. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel járhat. A FICSÓR AUTÓHÁZ Webáruházban kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jártunk el, de ezekért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár került a web-áruházba, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor nem vagyunk kötelezhetőek a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánljuk a helyes áron történő szállítást, vagy a megrendelő elállhat vásárlási szándékától. A megrendelések vállalt határidőn belül történő teljesítéséért mindent megteszünk, de esetleges késések, illetve a teljesítés elmaradása esetén cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetű felelősséggel nem tartozik. A FICSÓR AUTÓHÁZ Kft. a portál üzemeltetőjeként az oldalak használata során a felhasználóktól kapott adatok kezelésénél betartja a vonatkozó törvények és rendelkezések előírásait. A vonatkozó törvények: 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; 1998. évi VI. törvény az egyének személyes adatainak védelméről gépi feldolgozás során; 2001. évi XL. törvény a hírközlésről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. A FICSÓR AUTÓHÁZ Kft. jogot formál, hogy a portál oldalainak tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is. A portál használatánál igénybe vett jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség.

TILOS
Tilos a Ficsór Autóház Kft. engedélye nélkül a nevet, logót, képet felhasználni minden olyan
termékhez vagy szolgáltatáshoz, amely nem tartozik a Ficsór Autóház Kft.-hez, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, a Ficsór Autóház Kft. vagy az internetes áruházaink nevének
lejáratására. Az internetes oldalainkon található szöveges információk, képek, emblémák,
tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alé esnek, tilos azokat a Ficsór Autóház Kft.
írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.

KITTES ÁR
Az alufelnik ára tartalmazza a megfelelő csavarokat és tehermentesítő gyűrűket, így ezek
hozzáadásához kérjük pontosan jelölje meg az autó típusát és évjáratát, melyre a felniket kívánja felszereltetni.