ÁSZF

Vásárlási feltételek - WEBSHOP

Általános szerződési feltételek

Az Eladó:
Cégnév: Ficsór Autóház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1106 Budapest Fehér út 7.
Telefonszám: +36-1-260-1122
Fax: +36-1-262-6610
Adószám: 12072174-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-463000 

A Vevő:
A Ficsór Autóház Kft. internetes áruházában azok a VISZONTELADÓK vásárolhatnak, akik elfogadják jelen üzletszabályzatot. 

Megrendelés:
A Ficsór Autóház Internetes áruházában a vásárlás interneten lehetséges. 
Az áruházban látható termékek ára az adott árucikk nettó vételára, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A kiválasztott terméket a megrendelő űrlap kitöltésével tudja megrendelni. Az űrlap kitöltése után az áruház automatikusan e-mailt küld a vásárlás részleteivel, és kiszámolja az ÁFA összegét..
Áraink csak interneten történő megrendelés esetén érvényesek. A megrendelés a Ficsór Autóház Kft. telefonos vagy e-mail-es visszaigazolását követően lép érvénybe! Speciális megrendelés esetén előleget kérünk.

Fizetés:
A megrendelt termékek árát a Vevő a beállítástól függően a termék átvételekor az Eladó telephelyén, vagy házhozszállítás esetén a futárnak fizeti, vagy átutalással.

Házhozszállítás/ áru átvétele:
A megrendelt termékeket belföldön az áru raktárra érkezésétől számítva, visszaigazolás után 2-3 munkanapon belül házhoz szállítjuk. A házhozszállítás díjai külön táblázatban találhatóak. Az áru átvételekor a Vevő aláírásával igazolja a hiánytalan és sérülésmentes teljesítést.

A vásárlástól való elállás joga:

A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében a megrendelt termékek kézhez vételétől számított 14 napon belül vásárlóinknak joguk van indoklás nélkül elállni vásárlási szándékuktól. Ebben az esetben a Ficsór Autóház Kft. köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a Vásárlónak legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költségeit is a Vevő viseli.
A Ficsór Autóház Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vásárló részére megtéríteni. A termék sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.
Használt terméket a vásárlástól való elállás keretén belül semmilyen körülmények között nem veszünk vissza.

Garancia, szavatosság
Üzleti stratégiánk alapja, hogy az ügyfeleink elégedettek legyenek termékeinkkel és szolgálatatásainkkal. Ennek ellenére előfordulhatnak esetek, hogy a legjobb szándékunk ellenére is vásárlóink panasszal fordulnak hozzánk. Célunk, hogy vásárlóink észrevételeit, kifogásait és panaszait megfelelő módon, a hatályos jogszabályok maradéktalan betartásával kezeljük, a hibákat haladéktalanul feltárjuk és orvosoljuk.
Az Eladó az általa eladott termékre a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve.
Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 151/2003. (IX.22.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok, számla megléte esetén lehetséges. 
Az Eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak. Járulékos költségeket, mint - elmaradt haszon, időveszteség, jármű kényszerű állásideje, technikai segítség hívása, stb...) a jogos reklamációnak elismert abroncsok esetében sem térít a Ficsór Autóház Kft.
Cégünk az általa eladott termékekre 12 hónap garanciát vállal. Az ettől eltérő garanciális idő az adott árucikken van feltüntetve, illetve a mellékelt garanciális okmányokon szerepel. A jótállási idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő jár. 
Személy, kisteher és terepjáró gumiabroncsok esetében a garancia csak akkor érvényesíthető, amennyiben az abroncsot átlagos használati körülmények között üzemeltetik és a felszerelésre valamint az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat továbbá a gyártó előírásait betartják. Garanciális igény érvényesítésének feltétele a szakműhelyben történő felszerelés igazolása. Szerelési garancia érvényesítése a munkavégzés helyszínén történik. A garancia érvényesítésének helye a Ficsór Autóház Kft. székhelye: 1106 Budapest Fehér út 7.
Szélsőséges út és használati körülmények esetében a Ficsór Autóház Kft. fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására. 
A garanciális igény nem érvényesíthető: 
- helytelen tárolás miatti hibákra,
- a jármű vagy tartozékainak hibája, pl. helytelen futómű beállítás stb. által okozott hibákra,
- a vonatkozó szabványok, és a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti, szerelési- vagy üzemeltetési hibákra, 
- javított termékekre,
- nem a rendeltetés szerinti célra használt termékek meghibásodására,
- baleset, rongálás vagy egyéb külső behatások okozta hibákra,
- versenyzés, sebességi vagy egyéb kísérleti használat közben bekövetkező hibákra,
- az alkatrészhez kapcsolódó karbantartások elmaradásából bekövetkező hibákra,
- ha a jótállás időtartama lejárt,
- abroncs esetén továbbá: - túlterhelése miatti hibákra pl.: peremrobbanás, nyomatéktörés
- gyors kopásra
- természetes kopásra
- hozott anyagra garanciát nem vállalunk.
Garanciális igényeket a Ficsór Autóház Kft.-nél kell írásban bejelenteni. 
Garancia elbírálásánál amennyiben a garancia elfogadásra kerül vagy akár más üzleti vagy üzletpolitikai okokra tekintettel az ügyfelet kártalanítják, úgy abban az esetben a vizsgálatra otthagyott termék (gumiabroncs, keréktárcsa, autóalkatrészek, stb.) tulajdonjoga a gyártóra vagy forgalmazóra száll át.

Panasszal élhet
A vevők számára az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformon melynek cime https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Személyes adatok
A vevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Ficsór Autóház Kft. a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak (futárszolgálat) átadja. Az alvállalkozók a Ficsór Autóház Kft. által átadott személyes adatokat nem jogosultak további személyeknek átadni. A megrendeléskor megadott címen a Ficsór Autóház Kft. ügyfeleit jövőbeni ajánlatairól, akcióiról értesítheti.

GDPR tájékoztató
A Ficsór Autóház Kft. eleget tesz és megfelel a Magyarország Alaptörvényében, az EU 679/2016 az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR), a 2011. évi CXII. törvényben (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) valamint az  1992. évi LXIII. törvényben (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról) foglalt adatkezelési, adatfelhasználási kötelezettségeknek. A tájékoztatót itt tudja letölteni.

Ficsór Autóház Kft. © 2023

Készítette:SmartFlyDesign